Invitasjon

Denne drømmen viser ønsket om nye forhold, eller å utvide personlige kontakter. Hvis du er den som mottar invitasjonen, betyr denne drømmen suksess i et nytt sosialt miljø, og hvis du er den som inviterer andre, så tolker noen forfattere det som et varsel om nye forpliktelser og behovet for å være forsiktig med handlinger før ditt sosiale miljø.