innkalle

Denne drømmen symboliserer vår evne til ledelse eller evne til å innkalle og utelukker muligheten for å få støtte til et prosjekt som vi har i tankene. Andre forfattere mener at det symboliserer vårt ønske om engasjement og solidaritet.