Orkanen, Typhoon

Orkan eller tyfon symboliserer at en stor test er å møte, og resultatet av dette vil styrke eller ødelegge oss. Hvis drømmen er ledsaget av positive følelser eller ender godt, vil det være en test som vi vil overvinne og vi vil komme sterkere ut mentalt. Hvis følelsene er negative eller drømmen ender dårlig, noe som gjenspeiler frykten for hendelser som vi ikke er i stand til å overvinne og kan gi oss tap av eiendom, vennskap og til og med en ulykke.