Hummer

Et tegn på trivsel og økonomisk sikkerhet.