Avstemmingen

Når du drømmer om å avgi stemme, kan det være en indikasjon på at det vil være nødvendig med et kompromiss til en innflytelsesrik person, eller at viktige beslutninger som det ikke er mange alternativer for må bli tatt, i så fall den beste beslutningen , det vil være i dine hender, vil være å avvise kravet.