Å stryke

Personen som stryker vil ha muligheten for å ha fatale feil, hvis han / hun ikke legger mer vekt på handlingene eller arbeidene sine.