Rental

Vi kan være i en situasjon av usikkerhet eller frykt for å bli utilstrekkelig verdsatt.